Jdi na obsah Jdi na menu

Branný den

30. 10. 2019

Branný den 24. 10.

     Pod pojmem „Branný den“ si většina dříve narozených představí den strávený mimo budovu školy spojený s plněním různých úkolů souvisejících s tělesnou zdatností, bezpečím a ochranou člověka před zbraněmi hromadného ničení. Perličkou vždy bylo navlékání a svlékání plynových masek, ochranných plášťů nebo alespoň pláštěnek, které měly ochránit před chemickými látkami.

     Branný den, který se konal v pátek 24. 10. v naší škole, byl ale úplně jiný. S jistotou však můžeme tvrdit, že náplň tohoto dne zajímavá byla a každý, od nejmladšího po nejstaršího, si v programu našel něco, co ho opravdu zaujalo.

     Už první úkol byl poměrně náročný – ti nejstarší dostali přidělené číslo a měli mezi více než 300 žáky, kteří v danou chvíli stáli na školním dvoře, dát dohromady svou skupinu. Vzniklo tak celkem 28 věkově rozdílných skupin, ve kterých žáci společně prožili celé dopoledne, soutěžili a pomáhali si.

     Učitelé - organizátoři - akci připravili do posledního detailu, se vzorným časovým harmonogramem, který každý vedoucí skupiny měl u sebe a musel dodržovat. Program se skládal z vlastního branného závodu, který zahrnoval pohyb v členitém terénu (školní hřiště, myslivna, U křížku, nová vodárna, stará vodárna na Cecemíně, posed za vodárnou, polní cesta směrem ke Konětopům a zpět do Všetat) dlouhý přibližně 5 km spojený s plněním úkolů na těchto stanovištích:

1. střelba z pušky

2. zdolávání překážek

3. střelba na koš

4. zdravověda

5. topografie

6. hod granátem na cíl

7. historie ČR

8. armádní tradice

9. flóra a fauna ČR

10. požární útok

 

     Čas před startem a po doběhnutí byl vyplněn doprovodným programem, který probíhal v budově, na školním dvoře nebo v blízkosti školy. Do této části byla zapojena řada odborníků, kteří žáky seznámili s náplní práce, vybavením, pomůckami, které používají. Zpestřením byla i část, kdy žáci tvořili – ať už výtvarné nebo hudební „dílko“.

Obsah doprovodného programu:

1. Musica Bohemica – hudební improvizace na známé i neznámé melodie

2. Biologické zbraně – seznámení s biologickými zbraněmi, práce s mikroskopem

3. Evakuační zavazadlo – co to je, kdy se připravuje, co obsahuje

4. Výtvarná dílna – vytváření koláže z listů a použití netradičních výtvarných potřeb

5. Hasicí přístroje – druhy, užití, hasicí přístroje ve škole a jejich rozmístění

6. SDH Všetaty – ukázka moderní výbavy

7. Hasičské muzeum Všetaty – seznámení s historií hasičské techniky

8. Ukázky práce Policie ČR, výstroj a výzbroj, práce psovoda

9. Prohlídka nově otevřeného Muzea Jana Palacha

10. Paintball

11. Seznámení s Celní správou ČR, náplň práce

12. Testy  první pomoci na počítačích

     V samotném závěru, po návratu všech skupin, ještě předvedli svou práci kynologové se psy. Ti nejodvážnější si mohli vyzkoušet práci figuranta při zadržení psem na útěku.

     Potom už, přesně podle harmonogramu ve 13 hodin, bylo na programu jen vyhlášení a odměnění vítězů. Vyhráli ti, kteří získali nejvíc bodů, ale pochvalu si zaslouží úplně všichni účastníci  – za to, že si pomáhali navzájem, poradili si, domluvili se, byli jedna parta.

     Poděkování si zaslouží všichni organizátoři – ať už externí – hasiči ze Všetat, Policie ČR, psovodi, Celní správa, pracovníci Muzea J. Palacha, Hasičského muzea, pan Nohejl – tak naši interní – učitelé a asistenti na stanovištích, v doprovodném programu, při doprovodu skupin, kuchařky za občerstvení a uklízečky, které tu spoušť ve škole pak uklízely.

     Uznání a poděkování pro hlavní organizátory – podařilo se, udělali jste to výborně!

Renata Kurzveilová, ředitelka

 

Náhledy fotografií ze složky Branný den