Jdi na obsah Jdi na menu

Den jazyků

23. 10. 2019

      Jako každý rok jsme v rámci výuky cizích jazyků slavili Evropský den jazyků. Pro žáky "áčkových" skupin  6. až 9. ročníku byl připraven (ne)náročný kvíz, ve kterém měli poznat co nejvíce evropských vlajek. Pokoušeli se také odhadnout, jak se řekne „Dobrý den“ v různých jazycích. Nejvíce bodů získala skupinka chlapců ze 7. třídy. Vítězné dvojice nebo trojice byly za své výsledky odměněny malou sladkostí.
V pátých třídách se žáci věnovali státům, ve kterých se mluví anglicky.  Výsledky jejich tvorby si můžete prohlédnout v nové učebně.
       Zde můžete také obdivovat nejlepší práce  žáků 9. ročníku, které vypracovali v rámci konverzace. V běžných hodinách si potom žáci připravili vtipné scénky zaměřené na stereotypy jednotlivých zemí, někteří k tomu využili netradiční rekvizity (např. ponožky).

        Na nástěnce vedle počítačové učebny si můžete prohlédnout práce žáků sedmého ročníku zaměřenou na německý a ruský jazyk. Zástupci osmého ročníku vypracovali spoustu křížovek a jedna z dívek dokonce výtvarně zpracovala téma "Jobs" a následně prezentovala svým spolužákům v rámci češtiny, angličtiny i němčiny.
       "Deváťáci"  si připravili různé aktivity pro své menší spolužáky a vyzkoušeli si roli učitele. Ti se ke své nové zkušenosti vyjádřili takto:

 

Hello! Ahoj! Hallo!
Na této škole jsme si v rámci akce Den jazyku připravili pro některé ročníky různé aktivity. Děti získaly nové znalosti o zemích a jazycích světa. Učení probíhalo způsobem “škola hrou”. Vymysleli jsme spoustu her, za které děti dostávaly sladké odměny. Byla to velká sranda a zajímavá zkušenost. I když to pro nás nebylo jednoduché, tak jsme si to hrozně užili. Práce s dětmi nás hodně bavila, a doufáme, že tato akce bude probíhat i v dalších letech.
Děkujeme žákům za spolupráci .

 

R. Gresty, E. Macková

 

Náhledy fotografií ze složky Den jazyků