Jdi na obsah Jdi na menu

Školská rada

1. 10. 2020

 

Oznámení o konání voleb do Školské rady

při ZŠ a MŠ Všetaty

Zákonní zástupci nezletilých žáků - volba člena z řad zákonných zástupců se uskuteční  v pondělí 9. 11. 2020 od 16:00 hodin při třídních schůzkách v budově školy. Člena školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za každého žáka volí zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.

Návrhy na kandidáty přijímá přípravný výbor do 2. 11. 2020 v ředitelně školy, e-mailem info@zsvsetaty.cz  nebo telefonem 736 629 481.

Základní informace o účelu a činnosti školské rady

- je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu na další rok a inspekční zprávy ČŠI

- navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření školy

- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

- podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

 Školská rada při Základní škole a mateřské škole Všetaty – okres Mělník, příspěvková organizace má tři členy. Jednoho jmenuje zřizovatel, jednoho volí zákonní zástupci nezletilých žáků a jednoho volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období je tři roky.

 

Rada obce Všetaty v zastoupení zřizovatele vydává pro ZŠ Všetaty okr. Mělník tento

VOLEBNÍ ŘÁD ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY   ( k zobrazení zde)