Jdi na obsah Jdi na menu

Poděkování za vaše náměty v dotaznících

14. 5. 2019

           Vážení rodiče a přátelé školy.

       Chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za vaše náměty, nápady, pochvalná slova, ale i kritické připomínky k naší práci, které jste nám sdělili prostřednictvím dotazníku v měsíci dubnu. S mnohými vašimi náměty již pracujeme, některé se pokusíme určitě realizovat. Tímto příspěvkem bychom vám chtěli poděkovat a zároveň zareagovat na některé, nejčastěji se opakující náměty.

       Tou nejčastější vaší připomínkou bylo usilovat o rozšíření prostor školy. I my si toto uvědomujeme. Před dvěma lety jsme rozšířili prostory družiny. Snad už počátkem nového školního roku budeme mít učebnu pro dělení tříd na výuku jazyků, účelněji budou využívány rekonstruované prostory družiny p. Wolfové. Avšak potřebujeme i kabinety, další učebny, větší sborovnu. Nové prostory usilovně hledáme.

       Tělocvična je další palčivý problém. Podněty a studie na její umístění v těsné blízkosti školy jsme předložili již minulému vedení městyse. Nyní se zřizovatel usilovně snaží tuto problematiku řešit. Není to jednoduché, věřte. Zdánlivě se může zdát, že místa je v okolí školy dost, ale to je mýlka. Pozemky buď nejsou ve vlastnictví městyse, nebo nejsou dostatečně velké, aby se tělocvična na ně dala umístit. A pokud bude pozemek, kde získat odpovídající dotaci na její výstavbu…

       Další okruh vašich připomínek se týkal školní jídelny a stravování. I zde jsme omezeni prostorem. Počet strávníků z řad žáků stoupá, jídelna omezuje výdej obědů pro „cizí“ strávníky. Kapacitu jídelny nelze zvětšovat do nekonečna, větší nebo další kotle se do jejích prostor nevejdou. Proto nelze v dohledné době očekávat možnost výběru ze dvou jídel… A pokud jde o kvalitu jídla a údajné vaření z polotovarů – z polotovarů se nevaří, ne každému každé jídlo chutná, počet strávníků z řad žáků neklesá, ba naopak. A maminky, určitě ani vy se vždy svým obědem nezavděčíte všem členům rodiny…

       Dalším požadavkem byly automaty na jídlo a pití v budově školy. Milí rodiče, už jste zapomněli na tzv. „pamlskovou“ vyhlášku paní exministryně Valachové… Vždyť automaty s jídlem i pitím ve škole byly a dobře si pamatujeme, jak obložené bagety v jakémkoli množství do 24 hodin z automatu zmizely. Pak přišla vyhláška o „nezdravých“ potravinách a nápojích a automaty ze škol zmizely. Nedivme se, že podnikatel vezme automat z místa, kde mu nevydělává, a přesune ho na jiné, lukrativnější místo. A děti – ty si zdravé-nezdravé jídlo a pití nakoupí cestou do školy v obchodě. Věřte, tento problém není v silách vedení řešit.

        Další okruh vašich námětů a připomínek se týkal výuky, výchovy, přístupu pedagogů k žákům a celého vzdělávacího procesu. Moc nás potěšila řada kladných vyjádření k práci mnoha učitelů a rádi jsme jim to i sdělili. Ale jak už to bývá – někdo je s působením učitelů velmi spokojen, jiný jen spokojen, další má kritické připomínky k práci toho či onoho pedagoga. V tomto případě prosím neočekávejte splnění vašich velmi radikálních doporučení. S těmito pedagogy budeme hovořit, sledovat jejich postupy v hodinách a usilovat o odstranění nedostatků v jejich práci.

        Poslední okruh vašich námětů, doporučení a připomínek, na něž chceme touto cestou reagovat, jsou kroužky, zájmová činnost a jiné aktivity školy. Přejete si více kroužků, více odpoledních aktivit pro děti. To je požadavek vás, rodičů. Ale mají zájem děti, zejména ty starší? Studio 4YOU u nás skončilo pro malý zájem dětí, pokus o volejbalový kroužek měl stejný osud, kroužek stolního tenisu se snad přenesl pod hlavičku oddílu. Od září, pokud bude zájem, se rozběhne atletický kroužek. Přijde-li kdokoli s požadavkem na sportovní aktivitu, pro kterou chce využít tělocvičnu školy nebo venkovní hřiště s umělým povrchem, ředitelka mu, samozřejmě za určitých podmínek, vyhoví. Ale zpět ke kroužkům. Nám se to spíše jeví tak, že pro jejich rozšíření není prostor ani čas. Ten prostor – to jsou volné učebny na 1. stupni, čas – pouze pondělí, úterý, středa, neboť čtvrtek je vyhrazen pro aktivity školní družiny (a ty mnoho z vás hodnotilo velice kladně včetně práce vychovatelek) a pátek se nám už vhodný nezdá. A v uvedených třech dnech probíhá celkem 9 kroužků… Názory na to, zda je to hodně nebo málo, budou různé.

         Na závěr už jen stručně. Určitě budeme pracovat s náměty typu:

- více spolupracovat s obcí a pomáhat jí

- vyřešit do nové topné sezony problémy s kotelnou

- využívat rodičů a jejich zajímavá povolání, seznamovat s nimi žáky

- více poznávat okolí Všetat

- udržovat čistotu v okolí školy

       Na závěr ještě jednou. Děkujeme všem, kteří nám svůj názor sdělili, a budeme jenom rádi, když i v budoucnu nám své názory sdělíte.

vedení školy