Jdi na obsah Jdi na menu

Zakončení školního roku - informace pro žáky 6. - 9. ročníků

4. 6. 2020

Zakončení školního roku - informace pro žáky 6. – 9.  ročníků a jejich zákonné zástupce

       Vážení rodiče,

     dovolte mi nejprve vám poděkovat za spolupráci při distanční výuce, za ochotu, vstřícnost a trpělivost v této nelehké době.

     Chtěla bych vás informovat o průběhu posledních dnů tohoto školního roku v naší škole.

     Školní rok bude ukončen v pátek 26. 6. Předání vysvědčení proběhne v pátek 26. 6.  v průběhu dopoledne – podrobnosti vám budou ještě sděleny

     Žáci budou hodnoceni dle vyhlášky MŠMT č.211/2020Sb. ze dne 27. 4. 2020 – text vyhlášky byl na www stránkách školy již zveřejněn

 

    Od 15. 6. 2020 do 25. 6. 2020 budou ve škole vždy od 9:00 do 14:00 hodin probíhat osobní individuální konzultace pro žáky 6. – 9. ročníku. Je nutné, aby se každý žák na osobní konzultaci dostavil, protože součástí osobního setkání s třídním učitelem bude odevzdání učebnic, vyklizení šatní skříňky a administrativní záležitosti spojené s ukončením školního roku.

    Mohou také proběhnout osobní konzultace s jednotlivými vyučujícími zejména s těmi žáky, kteří se nezapojili do distanční výuky. Tito žáci budou na možnost konzultace předem upozorněni.

 

6. ročníky budou mít konzultace   6.A 17. 6.+ 24. 6.         6.B  15. 6. + 22.6.

7. ročníky budou mít konzultace   7.A 16. 6.+ 23. 6.         7.B 15. 6. + 22. 6.

8. ročníky budou mít konzultace   8.A 16. 6.+ 23. 6.          8.B 18.6. + 25.6.

9. ročník bude mít konzultace        9.A 16.6. + 23.6.

 

Podmínky účasti:

  1. Dodržování hygienických pravidel dle Manuálu MŠMT. Prosím, pečlivě si prostudujte.
  2. Odevzdání vyplněného Čestného prohlášení při prvním vstupu do školy. Bez tohoto prohlášení není přítomnost žáka v budově školy možná!

(Text čestného prohlášení je možné si stáhnout ZDE, případně si prázdný tiskopis vyzvednout v týdnu od 8. do 12. června v době od 7:00 do 12:00 hod. ve dvoře základní školy u vstupu do školní jídelny.)

 

Organizační pokyny:  

Žák se dostaví kdykoli v uvedené době, do budovy školy, vstoupí vchodem určeným pro 2. stupeň. Před školou se nebudou žáci shromažďovat.

Každý žák při pohybu v budově školy bude mít nasazenou roušku.

Při vstupu do budovy školy si žák vydezinfikuje ruce.

Po přezutí přejde  do své třídy, kde si umyje a vydezinfikuje ruce a posadí se samostatně do lavice.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci budou na WC odcházet jednotlivě

Stravování ve školní jídelně nebude zajištěno

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák při pobytu ve škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování, po prokazatelném upozornění pedagogickým pracovníkem, je důvodem k vyloučení žáka z budovy školy. Ukončení školního roku pak bude řešeno individuálně se zákonnými zástupci žáka.

 

                                                                                                                                Mgr. Bc. Renata Kurzveilová