Jdi na obsah Jdi na menu

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

     V naší škole je použita základní varianta poskytování poradenských služeb bez nabídky činnosti školního psychologa a speciálního pedagoga. Tyto činnosti jsou zajišťovány v případě potřeby externě a tato spolupráce je v současné době vyhovující. Externí psycholog navštěvuje školu přibližně jedenkrát za dva měsíce, rodiče nebo žáci ale mají možnost využít jeho e-mailovou adresu a domluvit si individuální schůzku.

     Ředitelka základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovná poradkyně a školní metodik prevence. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Ředitelka školy

Mgr. Bc. Renata Kurzveilová

konzultační hodiny: od pondělí do pátku v době od 13.00 do 13.30

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: info@zsvsetaty.cz  nebo telefonicky na tel.: 315696416, 736629481 či osobně

konzultační místnost: ředitelna školy

Výchovná poradkyně

Mgr. Helena Strnadová

konzultační hodiny:  od pondělí do pátku v době od 13.00 do 13.30 , ve čtvrtek od 14:00 do 14:30 hod. 

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: info@zsvsetaty.cz, telefonicky: 315696416, 736629481 nebo osobně

konzultační místnost: kabinet přírodopisu, ředitelna školy

náplň práce výchovné poradkyně najdete zde

Školní metodik prevence 

Mgr. Miroslav Veselý 

konzultační hodiny: od pondělí do pátku v době od 13.00 do 13.30 

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: info@zsvsetaty.cz, telefonicky: 315696416, 736629481 nebo osobně

konzultační místnost: ředitelna, kabinet přírodopisu

náplň práce školního metodika prevence najdete zde

Ostatní pedagogičtí pracovníci školy

Konzultace jsou možné prostřednictvím školního  e-mailu, telefonicky nebo osobně.