Jdi na obsah Jdi na menu

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

     V naší škole je použita základní varianta poskytování poradenských služeb bez nabídky činnosti školního psychologa a speciálního pedagoga. Tyto činnosti jsou zajišťovány v případě potřeby externě a tato spolupráce je v současné době vyhovující. Externí psycholog navštěvuje školu přibližně jedenkrát za dva měsíce, rodiče nebo žáci ale mají možnost využít jeho e-mailovou adresu a domluvit si individuální schůzku.

     Ředitelka základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovná poradkyně, školní metodik prevence a kariérový poradce. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Program poradenských služeb ve škole

Kromě výše uvedených služeb je možné využít e-mailovou adresu schrankavsetaty@seznam.cz

Ředitelka školy

Mgr. Bc. Renata Kurzveilová

konzultační hodiny: od pondělí do pátku v době od 13.00 do 13.30

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: info@zsvsetaty.cz  nebo telefonicky na tel.: 736629481 či osobně

konzultační místnost: ředitelna školy

Výchovná poradkyně

Mgr. Radka  Gresty

konzultační hodiny:  úterý 12: - 13:30, čtvrtek 12:00 - 13:30

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: r.gresty@zsvsetaty.cz

konzultační místnost:  místnost č. 42

náplň práce výchovné poradkyně najdete zde

Školní metodik prevence 

Mgr. Marie Strnadová

konzultační hodiny: pátek 7:00 - 8:00

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: m.strnadova@zsvsetaty.cz

konzultační místnost:  místnost č. 42, sborovna

náplň práce školního metodika prevence najdete zde

 

Kariérový poradce


________________________________________________________________________________________________________

Mgr. Eva Macková

konzultační hodiny: úterý 7:00-7:30 , pátek 7:00-7:30

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: e.mackova@zsvsetty.cz

konzultační místnost: místnost č. 42 

náplň práce kariérového poradce najdete zde

Ostatní pedagogičtí pracovníci školy

Konzultace jsou možné prostřednictvím školního  e-mailu, telefonicky nebo osobně.